Garantier

LarmDirekt AB lämnar i regel ett års garanti på samtliga varor köpta av konsument (med några undantag, se nedan).

1 års garanti, garantin gäller från inköptdatum. Viktigt är att spara fakturan/kvittot då det gäller som garantibevis. Varan får inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård, installationen ska utföras av kunnig/behörig person. Garantin gäller inte om felet har utsatts för olyckshändelse efter du fått varan levererad eller ej följt skötselråd samt service och installations anvisningar. Läs mer om detta på konsumentverkets hemsida http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Din-ratt-som-konsument/Garanti/

Relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel, etc. måste medfölja reklamationen för att garantin ska kunna åberopas. Garantin påverkar inte dina rättigheter enligt lag. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller LarmDirekt AB sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin täcker fel som orsakats av material eller produktionsfel. Slitage, felaktig användning, förbrukningsmaterial (batterier, telefonkort, etc.) täcks inte av garantin.

Eventuell undersökningskostnad från verkstad vid ej godkänd reklamation/garanti betalas av kunden. Denna avgift tas ej ut om konsumenten väljer att inte ta tillbaka varan. Om konsumenten väljer att reparera och betala reparationen ingår undersökningskostnaden i detta.

Garantin omfattar heller inte
Kostnader för reparation vid annan verkstad (om inte annat avtalats i förväg med Julas servicepersonal)

Alla reklamationer ska göras till info@larmdirekt.nu